2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: